Archiv štítku: mysql

MySQL – zařazení položky na určité místo v SELECT dotazu

Pro obyčejné získání výsledků seřazených podle abecedy lze využít klasický dotaz SELECT * FROM tabulka ORDER BY Nazev. Jak ale upravit dotaz v případě, že chcete konkrétní položku umístit třeba na začátek? Postačí tato jednoduchá úprava:

SELECT * FROM tabulka ORDER BY (Nazev='Speciální název'), Nazev

Samozřejmě je třeba znát název zařazované položky.

Formátování data

Při výběru z databáze pomocí SQL

Formátování sloupce obsahujícího datumu při výběru z databáze:

DATE_FORMAT(Datum,’%d.%c.%Y %H:%i:%S‘) AS Datum

Podrobnější možností formátování jsou na http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/date-and-time-functions.html#function_date-format

Pomocí PHP

// 12.5.2009
date(‚j.n.Y‘);
// 12.5.2009 15:17
date(“);
// 12.5.2009 15:17:20
date(“);
// 12-5-2009
date(‚j-n-Y‘);
// 12-5-2009 15:17
date(‚j-n-Y G:i‘);
// 12-5-2009 15:17:20
date(‚j-n-Y G:i:s‘);