Archiv štítku: flash

Flash, parametr wmode

V případě překrývání například rozbalovacího menu Flashovým objektem je nutné přidat parametr wmode = transparent. Tedy například:

swfobject.embedSWF("banner.swf", "html-id", "50", "100", "9.0.0","expressInstall.swf", {}, {wmode: "transparent"}, {});

Překrytí Flashe klikatelným odkazem

Následující kód by měl zdánlivě fungovat tak, že na div #banner je embedováno pomocí SWFObjectu Flash video.

<a onclick="funkce();" href="javascript:;"><div id="banner"></div></a>

Přes něj je ale ještě odkaz, takže při kliknutí nad tento Flash doje k zavolání funkce funkce(). Toto funguje ve všech prohlížečích (které jsem zkoušel – Opera, Firefox), ale nefunguje v Internet Exploreru (ani verze 9).

Je nutné nastavit odkazu pozadí, nestačí ovšem background:transparent; jak by bylo očekávatelné, ale je nutné nastavit background: url(obrazek.gif);. Na pozadí tedy musí být obrázek, co je ještě podivnější, tento obrázek nemusí vůbec existovat`takže není nutné vytvářet průhledných GIF. Dále je nutné odkaz napozicovat absolutně a HTML kód zapsat takto:

<a onclick="funkce();" href="javascript:;"></a><div id="banner"></div>

Potom je možné zavolat kliknutím na video Javascriptovou funkci ve všech prohlížečích, včetně Internet Exploreru.

JWPlayer – přehrávání videa pomocí Flashe na webu

Pro jednoduché přehrávání videa pomocí Flashe je možné použít výbornou knihovnu JWPlayer. Pro přehrání videa stačí například těchto pár řádků kódu:

 jwplayer("intro").setup({
  flashplayer: "js/jwplayer/player.swf",
  file: "files/video.flv",
  height: 450,
  width: 800,
  autostart: true,
  skin: "js/jwplayer/dangdang.swf",
 });

Také je možné navázat funkce po skončení přehrávání a podobně.

Validní vkládání Flashe do stránky

Jak na validní, jednoduché a rychlé vkládání Flashe do obsahu webových stránek?

S JavaScriptovou knihovnou SWFObject je to velice jednoduché. Místo obvyklého

<!--[if !IE]> -->
<object type="application/x-shockwave-flash" data="flash.swf" width="200" height="100" VIEWASTEXT>
<!-- <![endif]-->

<!--[if IE]>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="margin-left:0px; padding:0px;" vspace="0" hspace="0" width="200" height="100"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0">
<param name="movie" value="flash.swf" />
<!-->
<param name="menu" value="false" />
<param name=wmode value=transparent />
<param name=quality value=high />

</object>
<!-- <![endif]-->

je možné si vystačit s krátkým vložením potřebného JavaScript souboru:

<script language="JavaScript1.2" type="text/javascript" src="./stranky/libs/swfobject.js"></script>

a vložením samotného flash videa:

<script type="text/javascript">
swfobject.embedSWF("flash.swf", "id-videa", "200", "100", "9.0.0", "", {}, {menu: "false", wmode: "transparent", quality: "high",allowFullScreen:"true"}, {});
</script>

Více informací na adrese http://code.google.com/p/swfobject/.