Archiv pro měsíc: Květen 2012

TinyMCE: Zadávání barev v dekadickém RGB kódu

Pokud potřebujete mít možnost zadávat ve výěbru barvy v editoru TinyMCE barvu v dekadickém RGB kódu, postačí následující úprava souboru tiny_mce/themes/advanced/color_picker.html. Přidané části kódu jsou zvýrazněny tučně.

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>{#advanced_dlg.colorpicker_title}</title>
 <script type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="../../utils/mctabs.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="js/color_picker.js"></script>
 <script>
 var rgb_init = false;
 function colorHexToRgb() {
 var rgb = convertHexToRGB(document.getElementById('color').value);
 document.getElementById('rgbval_r').value = rgb.r;
 document.getElementById('rgbval_g').value = rgb.g;
 document.getElementById('rgbval_b').value = rgb.b;
 rgb_init = true;
 }
 function colorRgbToHex() {
 if (rgb_init=true)
 document.getElementById('color').value = convertRGBToHex('rgb('+document.getElementById('rgbval_r').value+','+document.getElementById('rgbval_g').value+','+document.getElementById('rgbval_b').value+')');
 showColor(document.getElementById('color').value,'');
 }
 </script>
</head>
<body id="colorpicker" style="display: none" role="application" aria-labelledby="app_label">
 <span id="app_label" style="display:none;">{#advanced_dlg.colorpicker_title}</span>
<form onsubmit="insertAction();return false" action="#">
 <div>
 <ul>
 <li id="picker_tab" aria-controls="picker_panel"><span><a href="javascript:mcTabs.displayTab('picker_tab','picker_panel');" onmousedown="return false;">{#advanced_dlg.colorpicker_picker_tab}</a></span></li>
 <li id="rgb_tab" aria-controls="rgb_panel"><span><a href="javascript:;" onclick="mcTabs.displayTab('rgb_tab','rgb_panel');" onmousedown="return false;">{#advanced_dlg.colorpicker_palette_tab}</a></span></li>
 <li id="named_tab" aria-controls="named_panel"><span><a href="javascript:;" onclick="javascript:mcTabs.displayTab('named_tab','named_panel');" onmousedown="return false;">{#advanced_dlg.colorpicker_named_tab}</a></span></li>

 <li id="rgbval_tab" aria-controls="rgbval_panel"><span><a href="javascript:;" onclick="javascript:mcTabs.displayTab('rgbval_tab','rgbval_panel');colorHexToRgb();" onmousedown="return false;">RGB</a></span></li>
 </ul>
 </div>

 <div>
 <div id="picker_panel">
 <fieldset>
 <legend>{#advanced_dlg.colorpicker_picker_title}</legend>
 <div id="picker">
 <img id="colors" src="img/colorpicker.jpg" onclick="computeColor(event)" onmousedown="isMouseDown = true;return false;" onmouseup="isMouseDown = false;" onmousemove="if (isMouseDown && isMouseOver) computeColor(event); return false;" onmouseover="isMouseOver=true;" onmouseout="isMouseOver=false;" alt="" />

 <div id="light">
 <!-- Will be filled with divs -->
 </div>

 <br style="clear: both" />
 </div>
 </fieldset>
 </div>

 <div id="rgb_panel">
 <fieldset>
 <legend id="webcolors_title">{#advanced_dlg.colorpicker_palette_title}</legend>
 <div id="webcolors">
 <!-- Gets filled with web safe colors-->
 </div>

 <br style="clear: both" />
 </fieldset>
 </div>

 <div id="named_panel">
 <fieldset id="named_picker_label">
 <legend id="named_title">{#advanced_dlg.colorpicker_named_title}</legend>
 <div id="namedcolors" role="listbox" tabindex="0" aria-labelledby="named_picker_label">
 <!-- Gets filled with named colors-->
 </div>

 <br style="clear: both" />

 <div id="colornamecontainer">
 {#advanced_dlg.colorpicker_name} <span id="colorname"></span>
 </div>
 </fieldset>
 </div>

 <div id="rgbval_panel">
 <fieldset>
 <table>
 <tr><td>R:</td><td><input type="text" name="rgbval_r" id="rgbval_r" style="width:30px;" onchange="colorRgbToHex()"></td></tr>
 <tr><td>G:</td><td><input type="text" name="rgbval_g" id="rgbval_g" style="width:30px;" onchange="colorRgbToHex()"></td></tr>
 <tr><td>B:</td><td><input type="text" name="rgbval_b" id="rgbval_b" style="width:30px;" onchange="colorRgbToHex()"></td></tr>
 </table>
 <p>Hodnoty zadávejte v dekadické soustavě, budou přepočítány.</p>
 </fieldset>

 </div>

 </div>

 <div>
 <input type="submit" id="insert" name="insert" value="{#apply}" />

 <div id="preview"></div>

 <div id="previewblock">
 <label for="color">{#advanced_dlg.colorpicker_color}</label> <input id="color" type="text" size="8" aria-required="true" />
 </div>
 </div>
</form>
</body>
</html>