Archiv pro měsíc: Říjen 2010

jQuery – spuštění akce pro každý prvek z výběru

Jen krátký kód pro spuštění funkce nad každým prvkem z výběru, například:

$.each($("button[type=submit]"), function() {
 $(this).html('<div></div>');
});

Toto se dá například zkombinovat s následujícím kódem:

$.each($(".selector"), function() {  
  $("> .selector2",this).css('display','block');
});

Css styl se aplikuje na všechny prvky vyhovující podmínce „> .selector2“, které se nacházejí přímo v prvku specifikovaném jako „.selector“.