Archiv pro měsíc: Leden 2010

Validní vkládání Flashe do stránky

Jak na validní, jednoduché a rychlé vkládání Flashe do obsahu webových stránek?

S JavaScriptovou knihovnou SWFObject je to velice jednoduché. Místo obvyklého

<!--[if !IE]> -->
<object type="application/x-shockwave-flash" data="flash.swf" width="200" height="100" VIEWASTEXT>
<!-- <![endif]-->

<!--[if IE]>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="margin-left:0px; padding:0px;" vspace="0" hspace="0" width="200" height="100"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0">
<param name="movie" value="flash.swf" />
<!-->
<param name="menu" value="false" />
<param name=wmode value=transparent />
<param name=quality value=high />

</object>
<!-- <![endif]-->

je možné si vystačit s krátkým vložením potřebného JavaScript souboru:

<script language="JavaScript1.2"  type="text/javascript" src="./stranky/libs/swfobject.js"></script>

a vložením samotného flash videa:

<script type="text/javascript">
swfobject.embedSWF("flash.swf", "id-videa", "200", "100", "9.0.0", "", {}, {menu: "false", wmode: "transparent", quality: "high",allowFullScreen:"true"}, {});
</script>

Více informací na adrese http://code.google.com/p/swfobject/.